Tulemused * Results * Результаты


Vabandame võimalike ebatäpsuste pärast - valesti kirjutatud koerte või omanike nimed ja võimalikud vead näituste tulemustes. Palun edastada oma parandused: info@yorkshireclub.ee.

We apologize for any misspelled names of dogs and people or any errors on the show placements.  Please forward your corrections to: info@yorkshireclub.ee.

Приносим свои извинения за ошибками имена собак и людей либо иные ошибки в шоу размещений. Пожалуйста, направляйте ваши поправки к info@yorkshireclub.ee**********************************************************************